Phim cách nhiệt Hàn Quốc Nexgard mã HD35

  • Tỷ lệ truyền sáng: 37%
  • Tỷ lệ ngăn tia hồng ngoại: 61%
  • Tỷ lệ ngăn tia cực tím: 72%
  • Cấu trúc: 2ply/2mil
  • Độ dày: 2 mil
  • Độ bền chống xước: 2H<